Danner - En grevinde af folket

Grevinde Danner, Louise Christine Rasmussen, fødes i 1815. Louises liv er fortællingen om en kvinde, der fødes i rendestenen. Hun elsker to af landets mest magtfulde mænd, avisudgiveren Carl Berling og

Kong Frederik 7. Avisudgiveren får hun barn med.

Kongen bliver hun gift med.

Det bedre borgerskab ydmyger hende, men grevinden bliver trofast stående ved kongens side. Danmarks Grundlov bliver underskrevet og de første

socialreformer indført i løbet af deres ægteskab.


Billetpris standard 198 kr. Medlem 148 kr.

Studerende/ børn under 15 år 98 kr. + gebyr